Etkin Kitap Nasıl Okunur?

24 Mart 2012 Cumartesi
Paul_wesley_nina_dubrov_vampire_diaries_hot_uyeubawmjvtl_large
Kitap, makale vb dökümanların etkili bir biçimde okunması üniversite eğitiminde önemlidir. Etkili okuma, okuma materyalinin tamamının okunarak kavramların ezberlenmesi değil, yazılı bilginin anlaşılmasıdır. Etkili okuma ile ilgili pek çok yöntem bulunmakla beraber, aşağıda sıralananlar genel okuma prensipleri olarak düşünülebilinir.
PORPE Yöntemi : Bu yöntem özellikle açık uçlu ya da yazılı (essay) sınavlara hazırlanırken başvurabileceğiniz bir yöntemdir. Bu yöntemin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için yeterli zamana ihtiyacınız vardır.
Tahmin edin (Predict): Okuduğunuz her konudan sonra olası sınav sorularını tahmin etmeye çalışın ve bunları cevaplandırın. Sorularınızı "Kim?", "Ne zaman?" gibi basit yapılarda değil; "karşılaştır", "açıkla", "tartış" gibi bilgiyi anlamaya yönelik şekilde olsun. 
Organize edin (Organize): Okuduğunuz bölümü kendi cümlelerinizle yeniden organize edin, önemli noktaları çıkarın. 
Tekrarlayın (Rehearse): Okuduklarınızı ve organize ettiklerinizi yüksek sesle tekrarlayarak bunların uzun süreli bellekte yer etmesine yardımcı olun. Pratik yapın (Practice): Birinci kısımda tahmin ettiğiniz soruların cevaplarını belleğinizi kullanarak cevaplandırmayı deneyin. Cevaplandırmakta zorlandığınız kısımları yeniden okuyun. 
Değerlendirin (Evaluate): Kendi sorularınıza verdiğiniz cevapları değerlendirin. Konuyu tamamen açıklayıp açıklayamadığınızı test edin. Gerekiyorsa, önceki adımlara geri dönerek tekrarlayın. 
Etkili Okuma Egzersizi: Bu çalışmayı yapmak için kitabınızdan 25-30 sayfayı aşmayacak bir bölümü ya da bölümden bir parça seçin. Bu ilk denemenizi sınava hazırlık için değil, kendinizi sınamak için yapın.
Başlığı, giriş bölümünü ve sonuç bölümünü okuyun. (Genel olarak okuduğunuz bölümün ilk 1-2 ve son 1-2 sayfası). 5 dakika 
Başlığı ve giriş bölümünü yeniden okuyun, alt başlıkları (sadece isimlerini) okuyun, sonuç bölümünü tekrar okuyun. 5-10 dakika 
Başlığı ve girişi yeniden, alt başlıkları ve bu başlıklar altındaki ilk bir iki cümleyi ve vaktiniz kalırsa son cümleleri de okuyun, altı çizili ya da kalın yazılmış yerleri ve son olarak sonuç bölümünü yeniden okuyun. 10 dakika. 
Kitabınızı kapatın. 
Okuduklarınızı hatırlamaya çalışın. Bu işlemi yaklaşık 30 dakika sürdürün, artık hatırlayamadığınızı düşünseniz bile bırakmayın. Hatırlamayı kolaylaştırmak için okuduğunuz sayfaları, sayfalardaki resimleri, grafikleri gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın. Hatırlayamadığınız kısımları yeniden okumak için kaydedin. 30 dakika 
Kitabınızı açın ve hatırlayamadığınız yerleri tekrar okuyun, yeniden çalışmak üzere işaretleyin. Bu noktada kitabı baştan sona (hiçbir yeri atlamadan) bir kere daha okuyarak; hem hiçbir yeri kaçırmadığınıza emin olun hem de bilgilerin belleğinize iyice yerleşmesine yardımcı olun... 
Yorumlar
Yorum Gönder